Botanické záhrady

 

Botanická záhrada Banská Štiavnica

Botanická záhrada sa skladá z dvoch častí. Návštevníkom ponúka takmer 250 domácich a cudzokrajných drevín.

 

Botanická záhrada Bratislava

Je prvou botanickou záhradou na Slovensku. Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského. Návštevníkom ponúka prenesenie sa z rušného mesta do sveta flóry a fauny. Nachádzajú sa tu aj skleníky s prevažne exotickými rastlinami.

Botanická záhrada UPJŠ Košice

Botanická záhrada zabezpečuje výskum, kultúru, pedagogiku a taktiež osvetu. V rozsiahlych zbierkach majú zastúpenie rastliny takmer zo všetkých fytogeografických oblastí našej planéty.

 

Botanická záhrada SPU Nitra

Zabezpečuje vedecko-výskumnú, kultúrno-výchovnú a didaktickú činnosť. Návštevníkom ponúka skleníkové kultúry umiestnené v troch skleníkoch, zbierku tropických úžitkových rastlín, zbierku kaktusov, zbierku tillandsií a iné.

Vyhľadávanie

(c) Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode